Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-02

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 7 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraalstaat.

Opdracht
Op 22 november 2023 staat de Tweede Kamerverkiezingen op het programma. Als projectmedewerker ben je onderdeel van het team van 4 mensen (2 projectleiders en 2 medewerker) dat in Westland deze unieke gebeurtenis voorbereidt en organiseert.

Je ondersteunt de projectleiders bij alle werkzaamheden: de benoeming van de stembureauleden,het kiezen en het inrichten van 63 stemlocaties, organiseren van de catering, opstellen van roosters, het bijhouden van de administratie, verzorgen van de communicatie en afstemming met de vele betrokkenen. Jouw werk begint in september 2023 en loopt door tot eind november 2023. Vooral de laatste twee maanden vóór de verkiezíng is het spannend en heel druk.

Ben jij een organisator eersteklas en haalt werken onder hoogspanning het beste in jou naar boven? Solliciteer dan als projectmedewerker verkiezingen in Westland!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 67,38 (schaal 8) exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4; 

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmedewerker verkiezingen (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het programma TSA Verkiezingen (duidelijk weergeven in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeente (20 punten);
6.  Flexibel inzetbaar wat betreft werktijden, ook in de avonduren (20 punten).

Competenties
– Als enthousiaste collega ben je leergierig en klantgericht en wil je alles op alles zetten om deze verkiezing top te laten verlopen;
– Je hebt relevante werkervaring en je bent geïnteresseerd in verkiezingsprocessen;
– Je hebt een goede ontwikkeling in je mondelinge en schriftelijke communicatie;
– Je bent flexibel, stressbestendig, planmatig en kunt gemakkelijk overzicht houden in een hectische omgeving.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.