Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-15

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De provincie gaat werken conform de beleidscyclus met de Omgevingswet. Er zijn daarvoor 4 coördinatiepunten ingericht; Beleid & programma’s, Gemeentelijke plannen, Uitvoering en Monitoring.

Binnen het team Milieu wordt momenteel het Coördinatiepunt Uitvoering van de Omgevingswet gevormd. Als projectleider/coördinator ga je het komend jaar aan de slag om dit coordinatiepunt verder vorm te geven en in te richten. Waarbij je zowel afstemt met de coördinatoren van de andere coördinatiepunten over de voortgang, de  knelpunten, communicatie, financiën en de kwaliteitsborging als met jouw teamleider. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van de digitale ondersteuning van het coördinatiepunt., waaronder de toepasbare regels, formulieren en checks.  

Als collega werk je daarom nauw samen met de collega’s vergunningverlening natuur, VTH, wegen en het trambedrijf. Deze samenwerking betreft de afstemming in de procedures, de planning en de capaciteit en de bewaking van de interne- en externe processen. Je weet goed de weg bij de uitvoeringsdiensten en in wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht, die door (of namens) de provincie worden verricht (Omgevingswet etc.). Je maakt je snel dingen eigen en kunt beleid en operationele zaken over en weer zo aan elkaar koppelen. Je bent iemand met een flexibele instelling en verbindend vermogen. Iemand die van nature creatief meedenkt over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je neemt initiatief en netwerken en integraal werken passen goed bij jou.

Je neemt actief deel in de regionale samenwerking rondom de Omgevingswet en vertegenwoordigt de provincie in de regionale netwerken. Vanuit je rol ben je een schakel tussen de provincie en de regio.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/ projectleider van beleid.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor-niveau op gebied van Bestuurskunde,  Ruimtelijke Ordening en Milieu of vergelijkbaar (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in als coördinator/ projectleider van beleid binnen een overheidsorganisatie zoals Provincie en/of Gemeente (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in als coördinator/ projectleider van beleid binnen het domein VTH/omgevingswet en RO een overheidsorganisatie zoals Provincie en/of Gemeente (10 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de Beleidscyclus (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/projectleider op het gebeid  uitvoering omgevingswet (10 punten).

Competenties
– Politiek/Bestuurlijke sensitiviteit;
– Communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 10 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 14 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 16 augustus 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36-40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.