Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-26

Organisatie       
Groen en waterrijk
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Opgave
In het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed werken we aan de nieuwe woon- en werkgebieden in de gemeente. De ambitie is gericht op het bouwen van 4800 woningen en 12 hectare nieuw bedrijventerrein. Concreet werken we nu aan projecten gericht op de bouw van ruim 3200 woningen en starten we met de ontwikkeling van 8 hectare bedrijventerrein.

Opdracht
Als projectleider gebiedsontwikkeling ga je aan de slag met een aantal ontwikkellocaties. Zo werk je onder andere verder aan de ontwikkeling van het Centrumplan Vinkeveen. Daar is ruimte voor de bouw van circa 200 woningen. De gemeenteraad stelt naar verwachting in september de ruimtelijke kaders vast voor deze locatie. Op basis van die kaders ga je verder aan de slag. Je zorgt ervoor dat er overeenkomsten worden gesloten met de verschillende grondeigenaren. Daarnaast ga je aan de slag met de nadere stedenbouwkundige uitwerking van de plannen en bereid je je voor op de planologische procedures die later volgen.   

In de wijk Hofland in Mijdrecht werk je aan de ontwikkeling van een nieuw woongebied met circa 90 woningen. Je stelt een ontwikkelkader op voor een locatie die vrijkomt door de verplaatsing van een basisschool in de wijk. Dat ontwikkelkader vormt de basis voor een tender.

Eveneens in Mijdrecht hebben we het project de Meijert. Daar is al een ontwikkelkader vastgesteld door de raad gericht op de bouw van circa 210 woningen. Daar zorg je ervoor dat met de verschillende eigenaren anterieure overeenkomsten worden gesloten en gestart kan worden met de RO-procedures.

In Wilnis ga je aan de slag met een aantal kleinere locaties. Daarbij kunnen kansen ontstaan voor woningbouw in combinatie met investeringen die wij willen doen in de bouw van basisscholen.   

We zoeken twee ervaren projectleiders gebiedsontwikkeling die samen met onze vaste kern projectleiders en projectondersteuners aan de slag gaan met de ontwikkelingsprojecten. De hiervoor genoemde projecten zijn voorbeelden. We hebben meerdere grotere en kleinere gebiedsontwikkelingen. In overleg bepalen we wie welke project oppakt. Bij de projecten krijg je ondersteuning van een projectondersteuner. Die neemt veel dagelijks werk uit handen. Dat werkt ook andersom: we verwachten dat je de projectondersteuner ook verder brengt in zijn of haar ontwikkeling.

Zoals hierboven omschreven zijn we op zoek naar 2 projectleiders voor 32 tot 36 uur per week. Aan de hand van de reacties is het ook mogelijk om de 2 fte te verdelen over 3 projectleiders (bijvoorbeeld 2 parttime en 1 fulltime opdracht).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het coachen van een projectondersteuner (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een ontwikkelkader (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (10 punten);  
5. Minimaal 9 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente (40 punten);
a. Meer dan 9 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente (40 punten);
b. 6 tot 9 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente (20 punten);
c. 4 tot 6 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente (15 punten);
d. 3 tot 4  jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente (0 punten);
6. Maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten);
a. Tarief tot € 104,99,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten);
b. Tarief tussen € 105,- en € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
c. Tarief hoger dan € 110,01,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Politieke sensitiviteit;
  • Houdt het overzicht;
  • Communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
3.

Eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 12 oktober 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 oktober 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 21 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 27 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 (mogelijk opdracht in minder uren te voldoen) uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.