Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-07-27

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet met en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
Er ligt een bestuurlijke opdracht om meer grip te realiseren op de inzet en kosten van (specialistische) hulp in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. We doen dat met behulp van de beschikbare data en een ingericht data-platform. Voor het vervolgtraject zoeken we een projectleider.
Je werkt vanuit team Samenleving waar al het beleid op gebied van het sociaal domein wordt gemaakt en deels ook uitgevoerd. Belangrijke stakeholder is de brede welzijnsorganisatie stichting Binding, waar ook de sociale wijkteams Jeugd en Volwassenen zijn gepositioneerd. In het projectteam zitten de betrokken beleidsadviseurs, de direct betrokkenen van Binding en de externe adviseur van het data-platform. De wethouder sociaal domein en de directeur-bestuurder van Binding zullen worden betrokken via een stuurgroep.
Je werkt het projectplan verder uit zodat het als onderdeel van een groter plan voor besluitvorming naar het college kan. Je maakt afspraken over concrete acties, wat daarvoor nodig is en hoe deze gemonitord worden. Je organiseert maandelijkse sturingsgesprekken met financiën, beleid en uitvoering aan de hand van de actuele data.
Je functioneert daarnaast in ieder geval tot einde 2023 als accounthouder van de stichting en in die rol overleg je over vaststelling van de jaarrekening 2022, voortgang van de begroting 2023 en uitwerking van de begroting 2024. Dit gebeurt met aan gemeentekant de consulent financiën en de teamleider Samenleving, en aan de kant van de stichting de directeur-bestuurder en financieel adviseur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider op het gebied van Jeugdwet en Wmo bij een gemeente
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met data-gestuurd werken
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met transformatieprojecten op het gebied van jeugd

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider/ adviseur op het gebied van Jeugd én Wmo bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met data-analyse en data-gestuurd werken (benoem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van de gemeentelijke P&C cyclus (15 punten);
7. Minimaal een afgeronde Wo bachelor opleiding (10 punten).
8. Een maximaal uurtarief van €105,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht;
– Communicatief, verbinder;
– In staat leiding te geven aan veranderprocessen;
– Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). . De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg; ma – di – wo – do- vr (hybride werken is mogelijk)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 31 juli 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 28 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 27 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden dezelfde dag gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 28 juli 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 16 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.