Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-09-03

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht projectleider fase 2 IHP De Bilt
Gemeente De Bilt wil komen tot een nieuw integraal huisvestingsplan voor het Biltse onderwijs. De vaststelling in de gemeenteraad staat gepland in mei 2024.
Gemeente De Bilt heeft 19 basisscholen, 2 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs (bo en vo). In 2022 is een schouw uitgevoerd en een leerlingenprognose opgesteld en zijn de eerste gesprekken met de schoolbesturen gevoerd. Op basis hiervan is, vooruitlopend op het IHP, een aantal aanvragen voor 2024 ingediend en in behandeling. Hiermee is de eerste fase afgerond.
De tweede en meteen afrondende fase, het IHP voor de middellange en lange termijn, zetten we daarmee in gang.

We zoeken een projectleider voor de tweede fase IHP.
Als projectleider organiseer je de processtappen en geef je in samenspraak met de beleidsmedewerker onderwijshuisvesting het IHP vorm.

Processtappen:

 • Inventarisatie wensen scholen afronden, gereed oktober/november.
 • Afstemming met gemeentelijk beleid (o.a. duurzaamheid) en gebieds- en stedenbouwkundige ontwikkelingen, gereed oktober/november.
 • Beeldvorming in college in november/december.
 • Januari 2024 bespreking concept IHP in college.
 • Februari 2024 OOGO.
 • Mei 2024 vaststelling IHP in gemeenteraad.

De taken omvatten:

 • Rapportages van de schouw van 19 scholen doornemen en deze samen met de door Pronexus opgestelde prognoses en gemeentelijk beleid bespreken met de schoolbesturen.
 • Een inventarisatie opstellen over wat de scholen op de korte en lange termijn nodig hebben op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding, renovatie, frisse scholenbeleid en duurzaamheid.
 • Afstemming met gebieds- en stedenbouwkundige ontwikkeling voor twee kernen.
 • Het opgestelde raamwerk IHP met de beschikbare informatie aanvullen tot een concept IHP.

In de periode van september tot en met december is de meeste inzet nodig. In 2024 zal de inzet geringer zijn. Voor de uitvoering van de opdracht is voor genoemde periode maximaal 200 uur beschikbaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur/projectleider vastgoed, (onderwijs)huisvesting;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een laptop en mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van (onderwijs)huisvesting (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/projectleider (onderwijs)huisvesting (30 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 18 september 2023 voor 6 tot 16 uur per week (20 punten);
8. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Communicatief vaardig;
–      Schriftelijk vaardig;
–      Flexibel;
–      Zelfstandig en proactief;
–      Resultaatgericht;
–      Projectleiderschap.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 (inschatting). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 tot 16 uur uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.