Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-24

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wil structureel borgen dat al haar medewerkers de juiste kennis en competenties hebben om zijn/ haar werk goed te kunnen doen. Het voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH staat hierbij voorop.  De Omgevingsdienst zoekt een projectleider, die aan de hand van een reeds vastgestelde startnotitie, het project ‘Opleidingsplan VTH’ aanstuurt. Als resultaat van dit project heeft de Omgevingsdienst eind 2023 voor de kwaliteitscriteria VTH:

 • Een beeld van wensen en eisen aan de kennis en competenties van haar medewerkers op organisatie & individueel niveau;
 • Een beeld van de ontwikkelopgave (verschil van huidige situatie en de wenselijke situatie);
 • Voor de VTH-criteria, inclusief criteria volgend uit de Omgevingswet een meerjarenplan (organisatiebreed strategisch opleidingsplan) om hieraan te werken;
 • Is er een registratie & monitoringssysteem beschikbaar, dat op termijn breder inzetbaar is;
 • Een opleidingsplan dat op een later moment aangevuld kan worden voor overige wettelijke vereisen en eigen ambities;
 • Een systeem om continue te monitoren op individueel team en organisatieniveau.

De omgevingsdienst is op zoek naar een projectleider met affiniteit voor HR en opleiden. De projectleider werkt samen met een interne projectgroep. Daarnaast ben je projectleider van een aanbesteding voor een extern uitvoerend bureau. Hierbij werk je nauw samen met de inkoopadviseur.

Als projecteider ben je verantwoordelijk voor:

 • Het tijdig en op het juiste niveau informeren van de de intern opdrachtgever
 • Voorbereiding van besluitvorming in het MT
 • Een goede en zorgvuldige communicatie naar de medewerkers van de omgevingsdienst
 • Het bewaken van planning en budget
 • De aanbesteding van een extern uitvoerend bureau
 • Opdrachtgever en aansturing van het uitvoerende bureau
 • Voorbereiding en voorzitten van de projectgroep

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een relevante afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider;
3. Het maximale uurtarief bedraagt €125,–;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de laatste drie jaar als projectleider (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de laatste drie jaar in het HRM werkveld (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over opleiden en ontwikkelen (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met aanbesteden vanuit overheid (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de VTH kwaliteitscriteria (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Resultaatgericht
-Energiek
-Samenwerken
-Verbinder
-Communicatief
-Schrijfvaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland maandag 1 mei 2023 op locatie in Hoorn. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 28 april bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot  donderdag 20 april 2023 voor 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 21 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 25 april 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.