Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-11-02

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Als Projectleider Transitie inkoopfunctie bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen ben je verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van een cruciaal transitieplan op het gebied van inkoop. De transitie beoogt de inkoopfunctie van de hele organisatie te versterken met een focus op de rol die inkoop speelt in het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarnaast beoogt de transitie het team Inkoopadvies en daarmee de inkoopadviseurs binnen de organisatie te positioneren. Jij hebt het vermogen om het team inkoopadvies te begeleiden en te motiveren in de transitie. Je taken omvatten:

 • Transitieplan Inkoopfunctie SWO: Het ontwikkelen en beheren en uitvoeren van een gedetailleerd transitieplan voor inkoopprocessen binnen de SWO, gericht op het verbeteren van efficiëntie, kostenbeheersing en kwaliteit van inkoopdiensten.
 • Stakeholder Management: Samenwerken met diverse interne belanghebbenden, waaronder afdelingshoofden, om de behoeften en doelstellingen van de organisatie te begrijpen en te integreren in het transitieplan.
 • Budgetbeheer: Verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van het budget dat is toegewezen aan het transitieproject, zorgen voor kostenbeheersing en rapporteren over financiële prestaties.
 • Inkoopstrategie: Het ontwikkelen van een strategie voor inkoop die de missie en visie van de SWO ondersteunt, inclusief het identificeren van leveranciers, contractonderhandelingen en leveranciersbeheer.
 • Contractbeheer: Het coördineren van het compleet en eenduidig vullen van het contractbeheerssysteem (Pactum) en het implementeren van effectief contractbeheer in de organisatie.
 • Projectleiderschap: Het leiden en coördineren van het transitieplan, inclusief het opstellen van duidelijke projectplannen, het toewijzen van taken aan teamleden en het bewaken van de voortgang van de (deel)projecten.
 • Rapportage en Evaluatie: Het regelmatig rapporteren aan het management over de voortgang van het transitieproject, het identificeren van problemen en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor  niveau in de richting van Inkoop of Bedrijfskunde;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in inkoop en inkoopmanagement;
3. Aantoonbare kennis van inkoopstrategieën, leveranciersbeheer en contractonderhandelingen;
4. Aantoonbare werkervaring met de aanbestedingswet. (begrip van juridische aspecten van inkoop, waaronder contractrecht en wet- en regelgeving met betrekking tot inkooppraktijken);
5. Aantoonbare werkervaring als projectleider;
6. Aantoonbare werkervaring als teamleider.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als teamleider (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van een team inkoopadviseurs specifiek (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider inclusief de verantwoordelijkheid voor het beheer van het budget (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met transitieplannen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk):

 • Effectieve communicatie met interne belanghebbenden;
 • Rapporten genereren en projectvoortgang rapporteren.

Strategisch inzicht:

 • Gegevensanalyse;
 • Identificeren van trends;
 • Nemen van strategische beslissingen op basis van analyse.

Organisatorische sensitiviteit:

 • Begrip van de organisatiedynamiek en behoeften.

Resultaatgerichtheid:

 • Streven naar harde doelen;
 • Onderhouden van sterke relaties.

Samenwerken:

 • Betrekken van de inkoopfunctie bij de gehele organisatie.

Overtuigingskracht:

 • Vermogen om medewerkers te overtuigen van transitieplannen en doelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, in overleg beperkt. Wens is op locatie.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 13 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 31 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 2 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 3 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.