Utrecht
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-27

Organisatie
De gemeente Houten is de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote plaats met ruim 50.000 inwoners. De gemeente heeft de ambitie nog verder te ontwikkelen en tot 2040 nog 4.750 huizen te bouwen passend bij het Houtens DNA. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
Het doel is om ervoor te zorgen dat de voorbereiding, directievoering en toezicht van verschillende Grond, Weg & Waterbouw (GWW) projecten bij gebiedsontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de teams Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en Team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer (VOB) worden begeleid en dat deze projecten na realisatie, in sommige gevallen intern worden overgedragen van het Team RO naar het Team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer.

Van de tijdelijk medewerker wordt verwacht dat deze:

 • Bekend is met de specifieke inhoud en voorschriften van werken in de GWW sector zoals bouw- en woonrijp maken (BRM & WRM) en (weg- en riool)reconstructies;
 • Ervaring heeft met het maken van calculaties voor projecten in de GWW sector;
 • Ervaring heeft met aanbestedingsprocessen, inclusief inhoudelijke beoordeling van zowel kwaliteit als inschrijfprijzen en de strategische afwegingen;
 • Bekend is met de opzet van de gemeentelijke organisatie, de gemeentelijke processen, zowel bij gebiedsontwikkeling als bij beheer en dan met name het overdracht proces;
 • Ervaring heeft met ruimtelijke ontwikkelingen en GWW werken/projecten binnen een  gemeente;
 • Ervaring met het proces van aanvragen/begeleiden/afhandelen van subsidie bij gemeentelijke projecten;
 • Ervaring heeft met het voorbereiden en proces van collegevoorstellen;
 • Kan samenwerken met diverse partijen binnen de uitvoering van woningbouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden zoals woningontwikkelaars, GWW- en woningbouwaannemers, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en andere stakeholders;
 • Ervaring met bewonerscontacten, omgevingsmanagement bij ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in bestaand gebied;
 • Politieke feeling heeft: goed kan inschatten welke invloed het project heeft op bewoners/omgeving in relatie tot het bestuur en de lokale politiek;
 • Ervaring met contractmanagement;
 • Ervaring met Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie bij bouw- en GWW projecten (BLVC).

Werkzaamheden

Het betreft projectleiderschap voor de begeleiding van GWW-werken van meerdere  ontwikkellocaties vallend onder het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en het Team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Ook de directievoering en toezicht voor met name BRM en WRM van deze projecten is onderdeel van de opdracht. Het gaat hierbij onder andere om de volgende projecten:

 1. Team RO: Project BRM-WRM Hofstad III;
 2. Team RO: Project BRM-WRM Hofstad IVb;
 3. Team VOB: Verkeersprojecten (reconstructies in het kader van verbetering van de verkeersveiligheid), voorbereiding en directievoering;
 4. Het verzorgen van interne overdrachtsprocessen van projecten van het Team RO naar het Team VOB, inclusief afstemming ontwikkelaar en opstellen areaalberekening en overdrachtsdocument/collegevoorstel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. De kandidaat dient zelf voor vervoer van en naar projectlocaties binnen de gemeente Houten te verzorgen, bijvoorbeeld voor bezoek bouwlocaties en wegreconstructies in het buitengebied.
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider van (GWW) uitvoeringsprojecten in het Ruimtelijk Domein binnen of in opdracht van een gemeentelijke instelling;
4. Uiterlijk beschikbaar per 4 september 2023 voor tenminste 16 uur per week;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met realisatie van nieuwbouwprojecten bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling, benoem minimaal 5 projecten in het cv (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het proces van aanvragen/begeleiden/afhandelen van subsidie bij gemeentelijke projecten (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied ruimtelijke ordening of planologie (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als contract manager en kennis van UAV (15 punten);
9. De onderneming van de kandidaat dient in het bezit te zijn van een ISO 9001 certificering (10 punten);
10 . In bezit van een VCA-VOL certificaat (10 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Uurtarief maximaal € 130,-

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.