Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-06

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn zit in een complex verandertraject. Zij is voornemens de gehele bedrijfsvoering opnieuw in te richten in vijf ketens met een nieuw sturingsmodel. Een aantal van de ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering zoals het nieuwe sturingsmodel raken ook de rest van de organisatie. Dit vraagt regie om organisatie brede regie op dit project met speciale aandacht voor bedrijfsvoering.

Daarom is besloten een nieuwe projectstructuur in te richten, mede vanwege het a.s. vertrek van de huidige projectleider. Er zal een projectteam worden ingericht bestaande uit drie personen. Een interne kandidaat en twee externe kandidaten. Zij brengen bij voorkeur ieder een eigen expertise mee (projectmanagement, organisatieverandering en reorganisaties) of een combinatie en krijgen de opdracht vanuit de concerndirecteur (als voorzitter van de stuurgroep) om de tweede fase van dit verandertraject verder vorm te geven. Belangrijk is dat het momentum dat gecreëerd is, wordt vastgehouden. Daarom zoeken wij bij voorkeur mensen die al bekend zijn binnen de gemeente.

Wij zoeken daarom een projectmanager met de volgende kenmerken en competenties:

 • Kennis van en ervaring met organisatieverandering
 • Kennis van en ervaring met reorganisaties
 • Kennis van en ervaring in projectmanagement
 • Strategisch denken en scherp conceptueel vermogen
 • Pragmatisch en flexibel
 • Gericht op samenwerking
 • Oog voor bestuurlijk/politieke context
 • Bekend binnen de gemeente Alphen aan den Rijn

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring met veranderopgaven op het gebied van communicatie binnen een gemeente;
4. Kandidaat is beschikbaar per maandag 19 juni 2023 voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als (project) manager met specifieke kennis en ervaring op HR-gebied, vooral m.b.t. structuur en inrichting van teams (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met project- en verandermanagement in de afgelopen 5 jaar op HR-gebied en communicatie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Plaats hier alle competenties: zie boven

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 9 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 8 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 7 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.