Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-15

Organisatie: Veiligheidsregio Utrecht organisatieonderdeel GHOR
Uw veiligheid, Ons werk

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren, is het organisatieonderdeel GHOR op zoek naar een tijdelijke collega die ons gaat ondersteunen bij het onderdeel NetwerkCoordnatie en Opleiden, Trainen en Oefenen.

 De GHOR heeft een belangrijke rol gespeeld de afgelopen jaren tijdens de coronacrisis. Zij hield zich bezig met coördinatie bij capaciteitsproblemen in de zorg alsook schaarste verdeling en multidisciplinaire samenwerking met zorginstellingen, huisartsenposten en ziekenhuizen. De GHOR is een vast team van 12 collega’s met verschillende aandachtsgebieden en is ingebed in de directie Crisisbeheersing en GHOR van de Veiligheidsregio Utrecht.  Momenteel zijn wij bezig om binnen de Veilgheidsregio Utrecht de crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken. Dit vraag ook extra inspanning van de GHOR collega’s naast de reguliere  wettelijke taken. De afdeling is dus volop in ontwikkeling.

Opdracht

  • Realiseer met Netwerk coördinatie collega’s een zorgketen symposium samen met diverse externe ketenpartners in de (acute) zorg.
  • Ondersteun de Netwerk-Coördinatoren bij de uitvoering van de taak
  • Analyseer de ambitie, de taak en de behoefte vanuit netwerk-samenwerking GHOR m.b.t. Opleiden, Trainen en Oefenen in de zorgketen enerzijds en adviseer over aanpassingen die noodzakelijk zijn om dit te realiseren.
  • Beschrijf de inrichting van de gemeenschappelijke realisatie van het vakbekwaamheids- en OTO programma van de GHOR (complementair aan  Netwerk Acute Zorg Midden Nederland, VRU collega’s en ketenoefeningen/ trainingen in de witte kolom).


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van adviesnotities in het veiligheids-zorgveld, waar organisatorische, bestuurlijke, financiële en (tegengestelde) belangen aan bod komen (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare kennis van de (acute)zorgorganisaties in ons land, de geneeskundige hulpverlening, in het bijzonder de GHOR en Acute Zorgketen (benoem dit duidelijk in het cv met waar de kennis is opgedaan);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 voor 36 uur per week;
5. Uurtarief maximaal €70,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op WO niveau in de richting van gezondheid, (bio- en of para-) medische wetenschap (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als adviseur of beleidsmedewerker in het veld van de (acute) gezondheidszorg of crisisbeheersing in de zorg (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het geven van advies op het gebied van organisatie, opleidingen, trainingen en oefenen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met kwaliteitssysteem/kwaliteitstoetsing (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met registratiesystemen voor opleidingen, kwaliteit én personeelsadministratie (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Onderzoeks- en interviewvaardigheden;
– Samenwerken;
– Bestuurlijke sensitiviteit;
– Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– Gevoel voor humor;
– Resultaatgericht;
– Hands on mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Er is een maximum uurtarief van €70,- exclusief btw van toepassing op deze opdracht.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op donderdag 17 augustus in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 16 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 14 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 15 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.


De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 16 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.