Utrecht
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-28

Organisatie: Veiligheidsregio Utrecht organisatieonderdeel GHOR

Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren, is het organisatieonderdeel GHOR op zoek naar een tijdelijke collega die ons gaat ondersteunen het revitaliseren van het kwaliteitssysteem.

De GHOR heeft een belangrijke rol gespeeld de afgelopen jaren tijdens de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Zij hield zich bezig met coördinatie bij capaciteitsproblemen in de zorg alsook schaarste verdeling en multidisciplinaire samenwerking met zorginstellingen, huisartsenposten en ziekenhuizen. De GHOR is een vast team van 12 collega’s met verschillende aandachtsgebieden en is ingebed in de directie Crisisbeheersing en GHOR van de Veiligheidsregio Utrecht.  

Opdracht
1. Revitaliseren kwaliteitssysteem.
Een fundament voor het kwaliteitssysteem dient beschreven te worden in een kwaliteitshandboek. Onderdeel hiervan is dat we beschrijven welke processen voor de GHOR cruciaal zijn, welke producten en diensten er geleverd worden en hoe we dit middels de PDCA cyclus willen bereiken. Over de werkwijze dienen er, binnen de GHOR, werkafspraken gemaakt te worden zodat kwaliteit blijvende aandacht krijgt.
2. Processen beschrijven. 
De geïdentificeerde processen dienen vervolgens, samen met de verschillende aandachtsgebieden, inhoudelijk beschreven te worden.
3. Actualiseren productenboek.
Het reeds ontwikkelde productenboek dient geactualiseerd te worden aan de hand van de beschreven processen en de werkwijze van de GHOR.
4. Informatiemanagement  invoegen in het kwaliteitssysteem.
IM dient ook onderdeel uit te maken van het kwaliteitssysteem. In dit kader dienen we de  vraag te beantwoorden welke informatiebehoefte bij de partners van de GHOR is.  Onder andere welke informatiebehoefte heeft de GGDrU en de deelnemers Netwerk Acute Zorg Midden Nederland en hoe dient dit aangeleverd te worden? Dit betreft een eerste verkenning en dient aanvullend te zijn op het veiligheidsbeeld van de VRU.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring met van het beschrijven van processen (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Een afgeronde opleiding op WO niveau;
4. Uiterlijk beschikbaar per 15 september 2023 voor 36 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het ontwikkelen van kwaliteitssystemen (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als adviseur of beleidsmedewerker/ trainee (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het geven van advies op het gebied van kwaliteit (benoem tenminste 2 voorbeelden in het cv) (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding ITIL of BISL (10 punten);
9. Een afgeronde opleiding op WO niveau in de richting van gezondheid (10 punten);
10. Een maximum uurtarief van €60,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer(10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Onderzoeks- en interviewvaardigheden.;
– Samenwerken;
– Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– Resultaatgericht;
– Hands on mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Er is een maximum uurtarief van €60,- exclusief btw van toepassing op deze opdracht.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op woensdag 30 augustus 2023 in de middag (mogelijk fysiek en digitaal). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 29 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie
– De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 29 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.