Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-04-12

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht
De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat het project welzijnsgesprek uitvoeren. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze inwoners goed te leren kennen. Zo kunnen we hen de juiste ondersteuning bieden. Daarom nodigen we al onze inwoners met een bijstandsuitkering uit voor een persoonlijk gesprek met hun consulent Inkomen. Tijdens dit gesprek bekijken we of zij krijgen waar zij recht op hebben, of er recht is op andere regelingen en of zij verder nog ondersteuning nodig hebben.

Binnen dit project ben jij verantwoordelijk voor de organisatie en planning van de welzijnsgesprekken die de consulenten Inkomen gaan voeren. Je doet dit in goed overleg met de consulenten zelf. Je houdt zicht op de realisatie van de gesprekken, je signaleert knelpunten, analyseert deze en je komt met oplossingen. Je stemt met de projectleider af over de voortgang van de welzijnsgesprekken en je neemt deel aan de projectgroep welzijnsgesprek. Verder zorg jij voor:

– Het reserveren van spreekkamers;
– Het versturen van de uitnodigingsbrieven en preventie van no show via telefoon, WhatsApp of e-mail;
– Contact met inwoners bij vragen over het welzijnsgesprek en je verwijst hen indien nodig door;
– Indien gewenst het regelen van cliëntondersteuning en/of tolk bij het gesprek 

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als projectassistent in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 (20 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als (project)ondersteuner binnen het sociaal domein (45 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen een gemeente (35 punten)

Competenties
Flexibiliteit– Zelfstandigheid– Klantgerichtheid– Schriftelijke communicatie– Plannen en organiseren– Nauwkeurigheid

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.