Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-07

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

De griffie
Als griffie zijn wij het eerste aanspreekpunt van de raad. De raad in Hilversum bestaat uit 37 raadsleden,  en deze worden ondersteund door 21 commissieleden. We regelen achter de schermen alles wat de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De griffie heeft een sleutelrol in de contacten tussen de gemeenteraad en het college en de ambtelijke organisatie.

Je hebt een behoorlijk zelfstandige functie, waarin je veel zelf bedenkt en uitvoert. Maar je werkt ook nauw samen met je enthousiaste collega’s van de griffie. Het team bestaat uit de griffier, 2 raadsadviseurs, 2 officemanagers/raadsondersteuners en de secretaris van de rekenkamer.

Opdracht
In verband met het vertrek van onze raadscommunicatieadviseur zoeken we voor de komende drie maanden een initiatiefrijke Raadscommunicatie adviseur met visie.

Wat ga je doen als communicatieadviseur raadsgriffie?
Samen met de collega’s van de griffie werk je aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de griffie en het positioneren van de gemeenteraad. Wat je gaat doen?

Er ligt een concept communicatieplan waar jij mee aan het werk gaat. Dat betekent uitvoeren wat in het plan staat, maar zeker ook het plan afronden en/of verbeteren als je daar de kans voor ziet. Je taken zijn bijvoorbeeld:

 • Je adviseert en ondersteunt de griffie en de gemeenteraad op het gebied van in-en externe communicatie.
 • Je ontwikkelt communicatiemiddelen voor de gemeenteraad en voert dit uit. Bijvoorbeeld via de sociale media naar buiten, maar ook intern naar de ambtelijke organisatie over procedures en werkzaamheden van de raad.
 • Je zet communicatieprojecten voor de gemeenteraad en de griffie op en voert deze uit.
 • In bepaalde gevallen treed je op als woordvoerder van de raad en als tussenpersoon tussen de raad en de pers.
 • Je werkt in nauw contact met communicatieadviseurs van de ambtelijke organisatie om het communicatiebeleid binnen de gemeente af te stemmen.
 • Je draagt zorg voor het schrijven van speeches, krantenartikelen en columns over de gemeenteraad.
 • Je beheert de social media van de gemeenteraad en draagt zorg voor de raadspagina op de website.
 • Je neemt deel aan projectgroepen als inhoudelijk deskundige en komt op voor de belangen van de griffie en de raad.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van communicatie en/of journalistiek;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur binnen een gemeente (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur voor bestuur en lokale politiek (college, raad, fractie, griffie) (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met social media, websites en verdere online communicatie (benoem dit duidelijk in het cv middels een voorbeeld) (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schrijven van artikelen en columns (benoem dit duidelijk in het cv middels een voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
– Politieke-bestuurlijke sensitiviteit;
– Hands-on mentaliteit;
– Flexibel;
– Stressbestendig;
– Enthousiast.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do
Hybride werken is mogelijk. Fysieke aanwezigheid op de woensdag. Eventueel ook fysieke aanwezigheid op de maandag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 28 augustus 2023 tussen 10:00 uur tot 12:00 uur en tussen 15:00 uur tot 17:00 uur.
De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 25 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 7 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 7 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 8 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 26 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.