Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-30

Organisatie
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.
Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.
Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Wij zoeken een enthousiaste Recordmanager die de (digitale) informatiestromen en -opslag binnen de gemeente Zwartewaterland beheert en verbetert.

Wat ga je doen?
Je geeft advies op het gebied van informatiehuishouding. Je waarborgt de toegankelijkheid en kwaliteit van informatie door kaders en richtlijnen op stellen en advies te geven aan je managers en medewerkers ter verbetering. De eerste tijd ben je, als belangrijk onderdeel van de projectgroep, veel aan de slag met het de verdere implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Daarnaast help je mee de organisatie te bouwen die nodig is om de informatievoorziening volgens wet- en regelgeving te beheren. Denk hierbij aan de kaders van de Archiefwet, MDTO (Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie), AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WOO (Wet Open Overheid).

Je werkt nauw samen met collega’s binnen informatiebeheer / DIV. Je werkzaamheden bestaan in hoofdlijn onder andere uit:

  • Adviseren over de kwaliteit van het registreren en archiveren op basis van wet- en regelgeving;
  • Opstellen en inrichten van procedures;
  • Inrichten en uitvoeren van het kwaliteitssysteem informatiebeheer. Zowel voor belangrijkste en/of meest risicovolle processen / producten buiten de afdeling als binnen de afdeling informatiebeheer;
  • Vernietigingsproces opzetten binnen het zaaksysteem en andere applicaties.
  • Alle voorkomende reguliere werkzaamheden: denk hierbij o.a. aan post in- en uit en beheer mailbox

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als recordmanager/kwaliteitsmedewerker informatievoorziening bij een gemeentelijke instelling;
2. Aantoonbare werkervaring implementatie WOO en WMEBV;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een afgeronde opleiding LARM of SOD I + II (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met Zaaksystemen, benoem met welke systemen er gewerkt is (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring  met inrichten en uitvoeren van het kwaliteitssysteem informatiebeheer, benoem dit in het cv (25 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023, voor tenminste 24 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Omgevingsgericht;
– Integer;
– Netwerker en Samenwerker.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.