Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-28

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Als regisseur activering maak je deel uit van de unit Intake, Werk en Participatie. Binnen team Activering vindt de klantbegeleiding plaats voor klanten met een beperkt arbeidspotentieel. Jouw doel is de klanten zo snel mogelijk helpen te activeren door ze actief te begeleiden naar een dagactiviteit, vrijwilligerswerk of voor te bereiden om de stap richting team Werk te kunnen maken.

Je werkt voor alle 5 gemeenten van de RSD KRH. Daarnaast werk je samen in de regionale aanpak en met de sociale wijkteams. Het team bestaat naast jou uit enthousiaste collega’s die professioneel samenwerken. Samen met hen ondersteun je via voorlichting en effectieve begeleidingstrajecten klanten richting vrijwilligers werk zodat ze op hun manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Dit is wat je gaat doen:

 • Het in beeld brengen van en regievoering op het traject van de klant naar participatie, activering en/of dagbesteding.
 • Het actief begeleiden van klanten richting participatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor klanten, van eenvoudige inkomensvraagstukken tot complexe vraagstukken.
 • Afstemmen met de Regisseur Inkomen over complexe inkomensvraagstukken.
 • Adviseren en informeren van klanten over rechten en plichten.
 • Het opleggen van maatregelen
 • Afstemmen en schakelen met relaties in het regionaal en lokaal netwerk.
 • Adviseren en informeren van klanten, lokale partners, ketenpartners en andere partijen over de dienstverlening van de RSDKRH.
 • Adviseren van de unitmanager, wijkteams en lokale ketenpartners bij productontwikkelingen.
 • Leveren van een actieve bijdrage aan handhaving en fraude-alertheid.

Signaleren bij Regisseur Inkomen als ontwikkelingen in de inkomenssituatie het klanttraject beïnvloeden of een normwijziging/einde uitkering aan de orde is

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van klantmanager/consulent/regisseur of vergelijkbaar met het begeleiden van klanten vanuit de Participatiewet.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager/consulent/regisseur in de afgelopen 5 jaar (50 punten);
 2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Suite (25 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met Competensys (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Didactische vaardigheden
 • Luisteren
 • Beheerst diverse gesprekstechnieken
 • teamspeler
 • Sociaal vaardig en goede contactuele eigenschappen
 • Zelfstandig besluiten nemen
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Organiserend vermogen
 • netwerken

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 4 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 3 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 27 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 28 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 29 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 17 oktober 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.