Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-23

Organisatie
Provincie Flevoland werkt met haar partners aan integrale grootschalige gebiedsprogramma’s en Europese programma’s. Gebiedsontwikkeling zit in ons DNA. Daarbij werken we vanuit diverse grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, woningbouw, mobiliteit, perspectief landelijk gebied, economie en werkgelegenheid in Flevoland. Als provincie zijn wij volop in beweging en hebben we letterlijk de ruimte om aan de meest fascinerende projecten te werken. We zoeken naar dwarsverbanden tussen disciplines, verbinden omgevingspartners en dagen hen uit om met elkaar te werken aan oplossingen. We benutten hierbij optimaal de mogelijkheden van de Europese en Rijksprogramma’s.

Een toekomstbestendig landelijk gebied stikstofbeleid leeft enorm binnen provincie Flevoland. Hoe kunnen wij de juiste stappen zetten, met oog voor onze provincie, inwoners en ondernemers? Ter versterking van ons team, zijn we op zoek naar een senior adviseur grondzaken.

Opdracht
De ontwikkeling van de provinciale opgaven in de afgelopen jaren, zorgt voor een vernieuwde blik op de grondmarkt. Ook het beleidskader vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft hier richting aan. De grote provinciale opgaven zoals de energietransitie, de problematiek rondom stikstof, het terugdringen van CO2, natuurontwikkeling en het afremmen van de bodemdaling, spelen zich grotendeels af op de grond.

Als senior adviseur grondzaken ben je de 1e verwerver én aanspreekpunt voor zowel de interne opdrachtgevers (zijnde de programma’s) als de externe stakeholders, binnen provincie Flevoland. Je voert de regie op de markt en dat kan er toe leiden dat je gronden en opstallen verwerft in complexe gronddossiers voor de provincie. Je voert zelfstandig onderhandelingen aan de keukentafel en je bent verantwoordelijk voor de afwikkeling van de complexe gronddossiers. De kandidaat moet dus breder zijn dan alleen ‘opkoper’. Door je parate kennis van wet- en regelgeving en kennis van het interne grondbeleid ben je een gedegen adviseur voor de opdrachtgevers en verantwoordelijke gedeputeerde(n).

Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze functie maakt een geheimhoudingsverklaring en een eventueel belangenbeschermingsplan onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: 4/5 dagen, waarvan minimaal 2 op kantoor op het provinciehuis te Lelystad.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Vastgoed en Grondverkeer, Gebiedsontwikkeling en /of Ruimtelijke ordening;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Senior adviseur grondzaken/rentmeester;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare als Senior adviseur grondzaken/rentmeester binnen een overheidsinstelling;
4. Je bent aantoonbaar lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) (benoem dit duidelijk in het cv.);
5. Aantoonbare kennis van actuele Wet- en regelgeving verbonden aan de ontwikkelingen in het Landelijk Gebied zoals het Nationaal Programma Landelijk Gbeied of legalisatieprogramma PAS-melders of opkoopregelingen van het Rijk; 
6. Uurtarief maximaal €125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
7. De opdracht dient u individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
8. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met én in de provincie Flevoland (10 punten);
10. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Senior adviseur grondzaken/rentmeester bij een provinciale overheid en Rijksoverheid (30 punten);
11. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als Senior adviseur grondzaken / rentmeester (30 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior adviseur grondzaken/rentmeester (0 punten);
b. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior adviseur grondzaken/rentmeester (10 punten);
c. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior adviseur grondzaken /rentmeester (20 punten);
d. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als Senior adviseur grondzaken / rentmeester (30 punten);
12. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van (gehele) agrarische bedrijven (30 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van (gehele) agrarische bedrijven (0 punten);                                                   
b. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van (gehele) agrarische bedrijven (10 punten);                                                    
c. 3 tot 5 jaar werkervaring met het werven van (gehele) agrarische bedrijven (20 punten);                                                                                                     
d. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van (gehele) agrarische bedrijven (30 punten).

Competenties

 • Onafhankelijk en deskundig;
 • In staat om integraal, strategisch en risico-gestuurd te denken en te handelen;
 • Resultaatgericht, doortastend maar beschikt ook zelf over een hands-on mentaliteit om binnen de opgave eigen producten te maken;
 • Teamspeler en kunt natuurlijk tegenwicht geven aan de andere projectteamleden, daarbij sta je stevig in je schoenen als er sprake is van tegenstrijdige belangen;
 • Gemakkelijk communiceren en adviseren op alle niveaus en beschikt over een vlotte pen;
 • Politiek sensitief en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Ruime ervaring in grondverwervingsprojecten;
 • Affiniteit en kennis van de veranderingen in het landelijk gebied;
 • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
 • Flexibel en in staat om te manoeuvreren tussen de diverse constructies om ruimte (grond, stikstof, etc.) beschikbaar te krijgen voor de doelen voor het landelijk gebied. Zowel middels actieve aankoop als (in)directe inzet in het kader van (private) gebiedsprocessen.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen. Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 30 mei 2023 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 26 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 24 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.