Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-02

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Het wonen is binnen Wassenaar volop in beweging. De opgave vanuit het Rijk om meer woningen toe te voegen, heeft zich vertaald in de ondertekening van een Regionale Realisatieagenda waaraan ook Wassenaar haar bijdrage binnen de regio Haaglanden levert door toevoeging van meer betaalbare (flex)woningen, die inspelen op behoeften. Ook op andere gebieden, zoals de huisvestingsverordening en de regionale woonzorgvisie trekt Wassenaar intensief op met de regiogemeenten in Haaglanden. Dat biedt steun, maar geeft ook de uitdaging om de belangen van Wassenaar als kleine speler in de regio goed in te brengen. Als adviseur wonen ben je daarnaast in overleg met de beide Wassenaarse woningcorporaties om de prestatieafspraken te monitoren, jaarlijks bij te stellen en 4-jaarlijks te herschrijven. De beide corporaties trekken nauw met elkaar op, dus de overleggen zijn vaak met beide corporaties tegelijk. Je hebt vaak contact met de wethouder wonen. Een tevreden wethouder, college, raad, inwoners en het verder aanpassen van het aanbod van woningen aan de behoefte, daar draait alles om. Je kent en begrijpt het vakgebied en bent op zowel inhoud als samenwerking een prettige gesprekspartner voor collega’s.

Kortom, hier sta je én ga je voor:
– Uitvoeren Rijk-opgave om meer woningen toe te voegen en het maken van prestatieafspraken met corporaties
– Aanspreekpunt namens de organisatie voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteuning bij regulier bestuurlijk overleg
– Vertegenwoordigen van de gemeente in de regio.
– Het opstellen en implementeren verordeningen en beleid.
– Coördineren van de werkzaamheden binnen het team wonen
– Adviseren van collega’s, het management, de wethouder, het college en de gemeenteraad.
– Beheren van het budget van het team wonen en schrijven van teksten voor de Voorjaarsnota, Jaarrekening etc.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 15 augustus 2023; 
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur wonen binnen een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van volkshuisvesting, bestuurskunde, planologie of sociale geografie (25 punten); 
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de sector wonen (25 punten); 
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur wonen binnen een gemeente (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met (voorbereiding van) bestuurlijke besluitvorming, onderhandelen van prestatieafspraken, en regionale bestuurlijke samenwerking (25 punten).

Competenties
– Kennis van en ervaring met beleidsadvisering op gebied van Wonen is een must maar kijkt graag over de randen van je ‘eigen’ vakgebied;
– Creativiteit in oplossingen;
– Resultaatgericht en gericht zijn om iets van de grond te krijgen en op te lossen zonder andere belangen uit het oog te verliezen;
– Ervaring in het schrijven van stukken voor politieke besluitvorming is een pré;
– Goede communicatieve vaardigheden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van €105 exclusief BTW en incl. reiskosten en fee Flextender.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.