Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-21

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.

De medewerkers werken samen met collega’s van uitvoering, en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Samenleving
Team Samenleving (ca. 60 medewerkers) is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, woonbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Het team werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten en de markt.

Opdracht
Binnen het gemeentelijk beleid voor Voorzieningen, liggen de opdrachten op volgende thema’s: cultuur, sport en de onderwijshuisvesting.

De opdracht valt binnen de hieronder genoemde resultaatgebieden.

Resultaatgebieden van de functie

  1. Nieuwbouw de Naald
  2. Noviteit/ Exploitatiemodel in Governancemodel verankeren met stakeholders
  3. WOS verhuizing proces begeleiden.

Uiteraard stel je college- en raadsvoorstellen op en beantwoord je bestuurlijke en politieke vragen rondom voorzieningen. Je bent eerste aanspreekpunt voor onze stakeholders en de  wethouder en je bereidt bestuurlijke overleggen voor rond voorzieningen.
De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met je collega’s van het cluster Beleid en andere teams. Samenwerking is van belang mede gelet op de tijdelijke aard van de opdracht. De uitgevoerde werkzaamheden dienen goed overdraagbaar te zijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 124,35 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met ontwikkeling en realisatie op het gebied van vastgoed voor of binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
4. Afgeronde opleiding op minimaal wo master het gebied van Vastgoed, Real Estate & Housing of Real Estate Management (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met ontwikkeling en realisatie op het gebied van vastgoed voor of binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aanbesteden van vastgoedbeheer en/of sportaccommodaties (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een 100.000+ gemeente (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met financiën binnen een gemeentelijke organisatie (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schrijven van beleidsvoorstellen op het gebied van vastgoed (10 punten).

Competenties
– Resultaatgericht;
– Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
– Politiek sensitief;
– Tactvol;
– Stressbestendig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 maart 2023, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.