Utrecht
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-07

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Als Senior Medewerker Burgerzaken word je breed ingezet binnen onze afdeling. Dit betekent dat je aan de slag gaat binnen zowel onze Frontoffice, Midoffice als Backoffice.
Voor de Frontoffice zal je ondersteuning bieden aan het inwerken van collega’s die werkzaam zijn voor de Burgerbalie. Daarnaast draag je bij aan de administratie afhandeling van de post. Door jouw ruime ervaring ben je op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving van burgerzaken en pas jij dit probleemloos toe, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Daarnaast ondersteun je de collega’s van onze Midoffice op het gebied van procesoptimalisatie voor de processen adresonderzoek en leegstand. Ook draag je zorg voor het inwerken van de Burgelijke Stand.
Binnen de Backoffice ondersteun je met diverse werkzaamheden, waaronder de jaarlijkse audit en vestigingen buitenland. Daarnaast behandel je aanvragen van Naturalisatie & Optie en doe je een controle op brondocumenten.

Wij zoeken iemand met een flexibele instelling, die redeneert vanuit het oogpunt van de dienstverlening en altijd op zoek is naar hoe het beter kan. Je bent in staat over je eigen werk heen te kijken en te zien wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening, ook op langere termijn. Je staat stevig in je schoenen, toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid voor jouw werk. Je maakt gebruik van de kennis om je heen en deelt die met jouw collega’s, om elkaar verder op te leiden en te ontwikkelen. Wij verwachten van jou een kritische blik op onze dienstverlening binnen het vakgebied Burgerzaken en een actieve rol in de verbetering van ons werk hiervan. Je bent accuraat, stressbestendig en weet een zorgvuldige en integere werkwijze te combineren met de noodzakelijke handelingssnelheid en oplossingsgerichtheid. Daarnaast beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, heb je ervaring met het adviseren van bestuurders en ben je communicatief sterk, in woord en geschrift. Je kunt klanten in één of meerdere andere talen te woord staan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Een maximum uurtarief van € 80,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar als medewerker burgerzaken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Juridische Dienstverlening en/of Rechten (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior BRP specialist (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de applicatie Iburgerzaken (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de applicatie Pinkroccade (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Flexibel;
 • Proactief;
 • Accuraat;
 • Stressbestendig;
 • Oplossingsgericht. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 12 september 2023, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 6 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.