Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-24

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 8 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Zorg
Het team bestaat uit deskundige, zelfstandige en gezellige medewerkers die de dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan.

Zij dragen zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Leerlingenvervoer. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij werken integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren

Opdracht
De ervaren medewerker Leerlingenvervoer moet zelfstandig kunnen werken, flexibel om kunnen gaan met de Verordening Leerlingenvervoer van de gemeente Westland, met de Vangnetregeling en met aanvragen Jeugdwetvervoer vanuit het Sociaal Kern Team.

Daarnaast verwachten wij kennis en werkervaring met de applicatie PTRM, JVS (Metaobjects) en Corsa Nxt (DMS = Documentair Management Systeem).

Tot de taken van de medewerker Leerlingenvervoer horen verder:

 • het beoordelen, afhandelen en beschikken van de aanvragen Leerlingenvervoer;
 • het hebben van contact met de aanvrager (ouder(s)/verzorger(s)) en scholen;
 • het beoordelen, verwerken en het met de vervoerder afstemmen van de mutaties;
 • het oppakken van vragen;
 • het stimuleren van het zelfstandig (leren) reizen;
 • het zo nodig op grond van criteria aanvragen afwijzen;
 • en allerlei andere werkzaamheden, die tot de taak van de medewerker Leerlingenvervoer behoren.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 63,10 (schaal 8) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Leerlingenvervoer;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Leerlingenvervoer in de afgelopen 5 jaar ( 30 punten);
5. Een gevolgde cursus op het gebied van Leerlingenvervoer (15 punten);
6. Aantoonbare werkervering met PTRM (25 punten);
7. Aantoonbare werkervering met Corsa en JVS (15 punten);
8. Bekendheid met wegen/routes binnen de regio Haaglanden (15 punten) .

Competenties

 • Je staat stevig in je schoenen.
 • Je bent stressbestendig, besluitvaardig en klantgericht.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, onderzoek vaardigheden en inlevingsvermogen.
 • Je bant samenwerkingsgericht en waar nodig zelfstandig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.