Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-27

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Zoetermeer heeft zich de afgelopen decennia in rap tempo ontwikkeld  van een dorp tot een volwaardige stad met zo’n 125.000 inwoners.  Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Kortom een aantrekkelijke stad! Maar de stad is niet af. Zoetermeer werkt vanuit haar visie Zoetermeer 2040 aan een aantal grote uitdagingen, zoals het binnenstedelijk toevoegen van een groot aantal woningen, de energietransitie , investeren in de bestaande wijken en de noodzakelijke grootschalige gebiedstransformaties voor woningen en ruimte voor bedrijvigheid. Het gaat daarbij om een samenhangende aanpak voor woningbouw, voorzieningen, duurzaamheid, groen en natuur, onderwijs, cultuur en sport, bereikbaarheid en economische ontwikkeling om de stad klaar te maken voor een nieuwe levensfase.

Opdracht
De twee meest omvangrijke gebiedsontwikkelingen in Zoetermeer vinden plaats in de programma’s ‘Entree’ en ‘Binnenstad’.
In het programma Entree wordt een groot aandeel van de woningbouwambitie van Zoetermeer gerealiseerd. Er worden circa 4.500 – 5.700 woningen met daarnaast een omvangrijk niet-wonen programma gerealiseerd in een nieuwe, levendige en toekomstbestendige stadswijk. Meer informatie over De Entree kun je vinden op: https://www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer.

Begin 2019 is het Masterplan Entree door de gemeenteraad vastgesteld en medio 2021 het Planuitwerkingskader Entree. Vervolgens zijn verschillende (ontwerp-)besluiten opgesteld zoals het (ontwerp-)bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan, die op 4 februari 2022 ter inzage zijn gelegd. Momenteel worden de planologische procedures verder voorbereid om tot een definitief en bestuurlijk vastgesteld bestemmingsplan te komen, inclusief een plan-MER.

In het programma Binnenstad wordt gewerkt aan een binnenstad van hoge kwaliteit, met mooie gebouwen en een groot aanbod op sociaal en cultureel gebied. Met een levendig straatbeeld en een veilige en prettige openbare ruimte met veel groen. Er is ruimte om 2.000 woningen bij te bouwen voor wie graag in de binnenstad wil wonen. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 21 september 2020 de Visie Binnenstad 2040 vastgesteld. In vervolg hierop heeft het college onlangs een nieuwe Uitvoeringsstrategie (2024-2030) vastgesteld. Meer informatie over het programma Binnenstad kun je vinden op: De Binnenstad In – Zoetermeer (binnenstad-zoetermeer.nl)

Wij zoeken een zeer ervaren senior planeconoom die – samen met een senior planeconoom in dienst van de gemeente  –input levert over de financieel-economische strategie in beide programma’s.

Je bent verantwoordelijk voor de financieel-economische advisering in deze complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen met een grote verdichtings- en transformatieopgave en versnipperd eigendom. Daarbij fungeer je als financiële rechterhand van de programmamanager. Je bent verantwoordelijk voor (het actueel houden van) de gebiedsbusiness cases. Dit is de primaire financiële huishouding van beide gebiedsontwikkelingen. Dat betekent eigenaarschap tonen, sturen en beheersen in het proces met behulp van de andere financiële disciplines binnen de gemeente. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het begeleiden van het financiële proces naar de uiteindelijk sluitende begroting en de eventuele financiering. 
Je adviseert gevraagd en ongevraagd de programmamanager en bent daarin zijn strategische rechterhand. Je bent een belangrijke gesprekspartner in overleggen en onderhandelingen met marktpartijen. Je bent in staat om proactief de consequenties te duiden bij scopewijzigingen, zoals bijvoorbeeld programmamutaties of oplopende kostenramingen. 
Samen met de projectbeheerser ben je verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en risicoanalyses, zowel binnen de projecten als op programmaniveau. Samen met de grondzakenjuristen ben je verantwoordelijk voor het contractmanagement (anterieure overeenkomsten). Je hebt samen met de stedenbouwkundige en projectmanager een belangrijke rol binnen de projecten om evenwicht en tegenwicht te bieden in de beheersingsdriehoek geld, kwaliteit en tijd.

Gewenst profiel
– Je beschikt over een academische opleiding;
– Je hebt minstens 10 jaar relevante (gemeentelijke) werkervaring binnen het vakgebied;
– Aantoonbare ervaring met complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met een grote verdichtings- en transformatieopgave en versnipperd eigendom;
– Ervaring in het opstellen en uitvoeren van een gebiedsbusinesscase en een exploitatieplan;
– Aantoonbare ervaring met samenwerkingsvormen en financiële constructies;
– Ervaring op het gebied van onderhandelingen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als planeconoom binnen gebiedsontwikkelingen (geef een beschrijving van relevante projecten en de omvang daarvan).

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (20 punten);
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 20 jaar als planeconoom binnen gebiedsontwikkelingen (geef een beschrijving van relevante projecten en de omvang daarvan) (40 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met strategische advisering op het gebied van planeconomie bij een overheidsinstelling (geef een beschrijving van relevante projecten en de omvang daarvan) (30 punten); 
7. Aantoonbare werkervaring van BBV, Omgevingswet, Wro, Bro, VPB en kostenverhaal) (10 punten);
a. Werkervaring met alle wet-en regelgeving (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 3-5 wet-en regelgeving (5 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met minder dan 2 wetten (0 punten).

Competenties
Samenwerken is jou op het lijf geschreven. Je bent overtuigend, staat stevig in je schoenen en je bent een natuurlijke verbinder. Jouw analytische vermogens zijn gekoppeld aan prima communicatieve vaardigheden en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, maar voor ook belangen vanuit omgeving en stakeholders. Jij kunt collega’s niet alleen adviseren, maar ook goed motiveren en waar nodig samenbrengen. Je bent ontwikkelingsgericht en kunt vanuit de opgave te werken in plaats van het sectorale belang of de letter van de wet. Je bent in staat om wet- en regelgeving op een pragmatische wijze toe te passen en denkt in ruimtelijke en financiële oplossingen.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 13 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.