Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-15

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Elk jaar 10.000 nieuwe woningen erbij. Waarvan ruim de helft in het sociale en middensegment. Een enorme opgave waar de provincie Utrecht de komende vier jaar voor staat. Ga jij als senior projectleider betaalbare woningbouw deze uitdaging aan? Bijvoorbeeld door gemeenten te ondersteunen, marktpartijen bij elkaar te brengen, het provinciebestuur te adviseren, en innovatieve projecten en activiteiten te initiëren.

Opdracht
Met je collega’s van het programmateam schakel je met partijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. En je adviseert het provinciebestuur. Wat niet betekent dat je vooral stukken schrijft. Jij bent een projectleider die extern proactief de samenwerking opzoekt en creatieve projecten ontwikkelt. Ook binnen het team heb je een verbindende rol en begeleid en coach je collega’s en studenten.

Hoe blijven de woningen betaalbaar, hoe kunnen we helpen met optoppen en innovaties in de bouw om betaalbare woningen te stimuleren? En hoe creëren we ruimte, zowel financieel als qua locaties, voor betaalbare woningen? Hoe stimuleren we de aanleg van Flexwoningen en is de Regiodeal Flexwonen daar nog steeds een goed instrument voor? Hoe zorgen we dat mensen doorstromen, zodat er woningen voor starters vrijkomen? Hoe stimuleren we nieuwe woonvormen, zoals particuliere wooncoöperaties en locaties daarvoor? Rondom deze en andere vraagstukken initieer jij projecten en pilots, die je laat landen in de verschillende gemeenten waarvoor je teamgenoten aan de slag zijn.

Jouw opdracht: concrete projectaanpakken om tot versnelling en verbetering van de betaalbare woningbouw te komen. Bijvoorbeeld door middel van kennis- en co-designsessies voor én door gemeenten en woningbouwcorporaties – ze zitten tenslotte veelal met dezelfde vraagstukken. Jouw creatieve input is hierbij van harte welkom. Hierbij ben je bedreven in het verbinden in de digitale omgeving, uitgangspunt is dat je dit ook meerdere dagen/ dagdelen per week vanuit kantoor met je collega’s en maatschappelijk partners doet. Het programma Versnelling Woningbouw is gestart op 1 januari 2021. Kom je ons helpen om de doelen te halen?

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar  aantoonbare werkervaring met woningbouw en gebiedsontwikkeling werkend vanuit / of in samenwerking met een overheidsorganisatie;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van pilots en/of projecten op het gebied van woningbouwvraagstukken.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting planologie, urban-, spatial planning, bouwkunde, sociale geografie, of een andere ruimtelijke opleiding (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van innovaties, projecten of aanjagen van pilots rondom woningbouwvraagstukken met het thema betaalbaarheid met partners als corporaties, gemeenten, beleggers, ontwikkelaars, verhuurders (50 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het coachen en begeleiden van collega’s of afstudeerders/stagiaires (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, waarbij je goed kunt omgaan met belangentegenstellingen;
– Een proactieve en zelfstartende instelling, en de durf om vraagstukken op te pakken, te vertalen in een concrete aanpak en dit uit te dragen;
– De creativiteit om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij je risico’s (middelen, maatschappelijk, politiek) goed weet in te schatten;
– Snel kunnen schakelen van strategisch naar tactisch niveau en de vertaalslag kunnen maken naar het operationele niveau.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 23 augustus 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 21 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 10 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 14 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 16 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.