Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-14

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team projectbureau bemenst alle complexe projecten binnen de gemeente Zeist. Het bestaat uit ongeveer 15 professionals met daaromheen een flexibele schil. Daarnaast werk je voornamelijk in je eigen projectteam dat je samen met je ambtelijk opdrachtgever samenstelt.

Planvorming voor Driebergen-Zeist vindt plaats in een gezamenlijk projectteam met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De beide gemeenten gaan gezamenlijk een procesmanager aanstellen. Projectmanagement vanuit Zeist wordt door een duo uitgevoerd: een projectmanager en een strategisch adviseur.

Opdracht
De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug onderzoeken de ontwikkelkansen voor een nieuwe kern in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Dit gebied biedt volop kansen voor de ontwikkeling van woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. De eerste stap is het opstellen van een gebiedsvisie. Die gaan we opstellen in samenspel met de samenleving en belanghebbenden. Planvorming voor de gebiedsvisie start in het voorjaar van 2023. Een plan van aanpak hiervoor is gereed en wordt binnenkort door de gemeenteraden besproken.

Voor het opstellen van de gebiedsvisie is de gemeente Zeist op zoek naar een senior projectmanager. De taken van de projectmanager zijn:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget
 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders
 • Actieve (begeleiding) rol in participatie
 • Inbrengen belangen van gemeente Zeist in planproces
 • Zorgen dat er binnen de gemeente Zeist de juiste afwegingen worden gemaakt t.b.v. het planproces
 • Gezamenlijk met buurgemeente aansturen van externe bureaus die betrokken zijn bij het planvormingsproces
 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming
 • Voorbereiden van stuurgroepen en overleggen met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever
 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager Gebiedsontwikkeling binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager Gebiedsontwikkeling binnen een gemeente (25 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmanagement van planvorming m.b.t. gebiedsontwikkelingsprojecten (25 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met participatieprocessen (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met knooppuntontwikkeling (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening en/of Planologie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je hebt een “drone view”;
 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus;
 • Als een ware pitbull bewaak jij budgetten en termijnen. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 / 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 20 maart 2023 van 11-00 uur tot 14-00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.