Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
De gemeente Waterland is een zelfstandige (relatief) kleine gemeente. Typerend voor de organisatie zijn de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Het cluster vergunningen heeft versterking nodig en daarom zoekt Waterland een ervaren vergunningverlener.

Opdracht
Je bent de vakspecialist op het gebied van monumenten en archeologie. Gelet op de omvang van de gemeente en het aanwezige erfgoed zijn de werkzaamheden divers. Als vakspecialist monumenten en archeologie draag je zorg voor de advisering rondom behoud en versterking van monumenten. Ook adviseer je in het kader van Wabo-procedures en begeleid je het traject rondom gemeentelijke en provinciale monumentensubsidies. Je komt regelmatig op locatie, waarbij je restauraties begeleidt en toezicht houdt. Je onderhoudt contacten met monumenteigenaren en externe partijen. Je ondersteunt, adviseert de toezichthouders, medewerkers ruimtelijke ordening en het bestuur inhoudelijk m.b.t. monumenten en archeologie.

Verder adviseer je over ontwikkelingen bij karakteristieke panden, beschermd stads- en dorpsgezichten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor processen als nieuwe monumentenaanwijzingen en het up-to-date houden van het erfgoedbeleid.

  • met een afgeronde relevante HBO opleiding, in het vakgebied bouwkunde en in het bijzonder bouwhistorie en restauratietechniek.
  • met ruime ervaring of aantoonbare affiniteit met monumentenzorg (en/of archeologie);
  • met werkervaring bij een – bij voorkeur – gemeentelijke organisatie op het gebied van Erfgoed;
  • met een open houding en een gezonde dosis lef;
  • die communicatie vanzelfsprekend vindt, in staat is zelfstandig te werken en gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het vakgebied bouwkunde en in het bijzonder bouwhistorie en restauratietechniek;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met monumentenzorg en/of archeologie;
3. BYOD-regeling (bring your own device) regeling is van toepassing; kandidaat dient in het bezit te zijn van een eigen laptop en telefoon;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Kunstgeschiedenis/Erfgoed, Bouwkunde of Archeologie (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar t op het gebied van monumentenzorg en archeologie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Erfgoed bij een gemeentelijke instelling (geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (40 punten);
7. Beschikbaar voor 24 uur per week (5 punten).

Geef in het cv, duidelijk in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze functie komt daar stressbestendig, oplossingsgerichtheid en communicatief vaardig bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s en de daarin opgenomen motivatie van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s (met de daarin opgenomen motivatie) van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal/tarief
Uurtarief voor deze uitvraag is maximaal €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50  per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV en motivatie
CV en motivatie: maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag, tijdens inwerken op locatie. Na inwerken afhankelijk van corona-maatregelen, vooralsnog een deel van de arbeidstijd thuiswerken e.e.a in overleg.  .

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 maart 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 3 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 maart 2023, 09.00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.