Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-10-29

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als subsidiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de financiële beoordeling en de rechtmatige, nauwkeurige en tijdige afhandeling van subsidiedossiers. Je bent de spin in het web in het subsidieproces en coördineert van A tot Z de uitvoering van diverse provinciale subsidieregelingen.

Concreet betekent dit dat je:

  • de financiële toetsing van (project)subsidieaanvragen, voortgangsrapportages, wijzigingen, voorschotverzoeken en vaststellingsverzoeken uitvoert.
  • de beschikkingen opstelt voor de individuele dossiers
  • interne en externe vragen beantwoord over subsidiedossiers en het subsidieproces
  • dat je de doorlooptijden van je subsidiedossiers bewaakt
  • meedenkt met de betreffende uitvoeringsaspecten van een nieuwe subsidieverordening
  • met aanvragers over financiële aspecten van projecten overlegt en je hebt op dit vlak een adviserende rol richting de beleidsmedewerker.
  • verantwoordelijk bent voor dossiervorming.
  • een actieve rol vervult in het verbeteren van het subsidie verleningsproces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 89.- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woonwerk-verkeer;
2. Geef een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria naast het CV. Bij voorkeur op 1 pagina aangeven met welke in het CV genoemde ervaring je voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistcriteria.
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4.Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het beoordelen en behandelen van complexe subsidiedossiers binnen een overheids- en/of uitvoeringsorganisatie, waarbij sprake is van een wisselwerking met aanvragende partijen;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van financiën (25 punten);
6. Aantoonbare juridische kennis en of werkervaring (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het beoordelen en behandelen van subsidiedossiers binnen een overheids- en/of uitvoeringsorganisatie (30 punten);
8. Aantoonbaar werkervaring met het verbeteren van subsidie uitvoeringsprocessen (noem hiervan minimaal 1 concreet voorbeeld in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
– Nauwgezet werken;
– Proactieve houding;
– Samenwerkingsgericht;
– Resultaatgericht;
– stressbestendig.

Vaardigheden
– Communicatieve vaardigheden;
– Systemen en subsidieprocessen snel eigen kunnen maken.

Kennis
– Kennis en ervaring op gebied van subsidieverlening aangevuld met cursussen/opleiding.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn digitaal gepland op vrijdag 3 november tussen 9.00 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 oktober 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 27 oktober gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 30 oktober 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 40 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.