Gelderland
Geplaatst 2 weken geleden
2023-09-13

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

De gemeente Nijkerk werkt op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeenten Bunschoten, Leusden en Putten (BLNP). Dit betreft onder meer het taakveld financiën. Op dit moment vindt deze samenwerking plaats (onder een lichte gemeenschappelijke regeling) vanuit de vier gemeenten. De BLNP samenwerking bevindt zich in een transitie fase waarbij de volgende logische stap is om een bedrijfsvoeringsorganisatie te vormen. Dit onderzoek en besluitvorming hierover vindt komend jaar plaats. Van de teamleider wordt een actieve bijdrage hierin verwacht.

In de doorontwikkeling van de organisatie speelt de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering een belangrijke rol. Het gaat daarbij om het versterken van de financiële denk- en proceskracht, het versterken en intern borgen van P&C processen en het ontwikkelen van de monitoring en sturing op de belangrijkste processen en projecten, zodat de directie in positie komt om vanuit inzicht en overzicht op concernniveau, vooruit gericht afwegingen te maken en besluiten te nemen. Daarbij hoort ook het zorgdragen voor het kunnen sturen op de financiële positie van de gemeente en het versterken van de rol als financieel strategische gesprekpartner richting het bestuur. Het stimuleren van integrale samenwerking tussen medewerkers binnen de teams en met medewerkers van de andere teams en taakvelden is een organisatiebrede ontwikkeling, die in de praktijk ook door de teamleiders tot stand moet worden gebracht. Ook wordt er met een persoonlijk leiderschapstraject gestart, waarbij het gaat om de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers beter inzichtelijk te hebben en mogelijkheden te bieden om deze in het werk te kunnen inzetten.  

Opdracht
Je geeft integraal leiding aan de teams Financiën en Bedrijfsvoering (in totaal ca 25 medewerkers (incl. inhuur). Je bent (mede)verantwoordelijk voor het doorvertalen van de professionalisering van het taakveld Bedrijfsvoering. Je ontwikkelt de monitoring en sturing, de sturing op de financiële positie, je bent de financieel strategisch gesprekspartner voor de directie en het bestuur. Je bent de mensgerichte financieel inhoudelijke gesprekspartner voor de medewerkers. Je versterkt de integrale samenwerkingsrelaties, zowel tussen de teams als met de organisatie. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Je werkt als teamleider nauw samen met het teamhoofd Financiën BLNP, andere teamleiders in de organisatie, de manager Bedrijfsvoering en Externe Dienstverlening en de directie. Je bent aanspreekpunt/adviseur voor de directie, het college, collega’s. Je hebt een actieve bijdrage aan het MT van het taakveld en het groot-MT (alle leidinggevenden) van de organisatie.

De taken en rollen van beide teams hebben raakvlakken en soms overlap. Je zorgt voor duidelijkheid hierin en je versterkt de onderlinge samenwerking, waaronder ook de samenwerking met de BLNP-gemeenten. Samen met de medewerkers kijk je naar de werkvelden en takenpakketten om te komen tot een logische en samenhangende indeling met als resultaat een voor iedereen duidelijke positionering in de organisatie. Je draagt zorg voor meer zicht op resultaten van de teams en vertaalt dit naar bestuurlijke en management rapportages

Daarnaast speel je een belangrijke rol in de uitwerking en implementatie van de organisatorische doorontwikkeling, het dienstverleningsconcept in het nieuwe gemeentehuis en de samenwerking op BLNP-niveau. Een ambitieus pakket.

In de teams werken collega’s die inhoudelijk weten waar het over gaat. Ze onderhouden veel contacten zelf: de lijnen in de organisatie en met het bestuur zijn kort. Jij zorgt er voor dat verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd en dat collega’s in staat zijn om ze waar te maken. Je denkt mee over de (door)ontwikkeling van de teams, het taakveld en de optimalisatie van werkprocessen om de productiviteit en kwaliteit te verbeteren. Jij ziet wat de teams hierin nodig hebben en je hebt daarin een persoonlijke benadering. Je verbindt vanuit integraal en dienend leiderschap, coacht op eigenaarschap, talent en resultaat en bent zichtbaar binnen de organisatie. Je legt actief in nauwe samenwerking met het Teamhoofd BLNP verbindingen met de overige teams en vakgebieden en komt met integrale adviezen en oplossingen.

Bij jouw manier van werken spiegel je de teams op de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht. Hierdoor zijn medewerkers in staat om zelf de aanpak van vraagstukken te organiseren. Je ondersteunt hen bij hun ontwikkeling in competenties en vaardigheden, je spreekt ze aan op houding en gedrag.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief van maximaal € 120,-exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender;
2. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende op het gebied van financiën en bedrijfsvoering;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
5. Kandidaat is beschikbaar per maandag 2 oktober 2023 voor 28 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting accounting & auditing (15 punten);
7. Geregistreerd als RA accountant (10 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Manager of Teamleider bij een overheidsorganisatie (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als Projectleider bij een overheidsorganisatie (15 punten);
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het aansturen en begeleiden van gemeentelijke financiële processen (20 punten);
11. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met doorontwikkeltrajecten op het gebied van monitoring en sturingsinformatie, licht dit duidelijk toe in het cv (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

1.       Helicopterview (integraliteit en strategisch);

2.       Proactief, daadkracht en resultaatgerichtheid;

3.       Politiek en organisatie sensitief;

4.       Toegankelijk en mensgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief van maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do -vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 18 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 september 2023 bericht
. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
– Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 14 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.