Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-08

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht

In 2023 worden de vergunningen van afvalbedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen geactualiseerd. Binnen het team reguleren milieu ben jij de ervaren collega die een belangrijk deel van dit werk uitvoert en de collegiale check uitvoert van vergunningen van andere collega’s.

 • Je voert overleg met adviseurs en aanvragers van een omgevingsvergunning en voert regie over de vergunningaanvragen.
 • Je beoordeelt aanvragen voor vergunningen, je stelt (concept)vergunningen op, bewaakt de kwaliteit en motiveert het voorgestelde besluit.
 • Je beoordeelt Rie/IPPC installaties bij bedrijven.
 • Je stelt adviezen op voor collega’s.
 • Je volgt de (beleids-)ontwikkelingen op het vakgebied en deelt je kennis met collega’s.
 • Je adviseert over het invoeren van regels en wetten en de uitvoering van beleid.
 • Je vertegenwoordigt de opdrachtgevers als inhoudelijk deskundige bij bezwaar- en beroepszaken.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van milieukunde;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als WABO-vergunningverlener milieu;
4. Aantoonbare kennis en/of werkervaring op het gebied van Milieurecht, Afvalstoffenrecht en omgevingsrecht, licht dit toe doormiddel van een voorbeeld in het CV;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van vergunningverlening aan (IPPC-) afvalbedrijven (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in vergunningverlening op het gebied van afvalbedrijven in de afgelopen 6 jaar als WABO-vergunningverlener milieu (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met juridisch advies en procesbegeleiding (20 punten);
8. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de functie waaruit de volgende 2 punten naar voren komen: organisatievermogen/plannen en overtuigingskracht (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je bent nauwkeurig;
 • Je werkt prettig samen;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je kunt omgaan met weerstand;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar je werkt ook goed samen met de collega’s binnen en buiten het team.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A-11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 12 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 13 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 30 uur uur, 9 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.