Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-03

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Centraal in jouw functie staat het in stand houden van een vastgoedportefeuille. Binnen jouw portefeuille werk je nauw samen met de assetmanager (verantwoordelijk voor het gehele beheer van de portefeuille) en de accountmanager (eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van het vastgoed).  

Als Technisch Vastgoedmanager ben jij verantwoordelijk voor de aansturing op het technisch onderhoud van de objecten in jouw portefeuille van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Een portefeuille bestaat uit ongeveer 50 objecten gecombineerd met grondzaken. Jij stemt af met, informeert en adviseert de assetmanager en/of accountmedewerker over de voortgang, knelpunten en realisatie van de uitvoering van het planmatig-, dagelijks- en correctief onderhoud.
Daarnaast zorg je in samenspraak voor de nodige communicatie naar ons college over het vastgoed in jouw portefeuille.

Jij zorgt voor het opstellen van een MJOP volgens de NEN2767 door een externe partij. Je beoordeelt deze, stelt bij waar nodig en stuurt op kwaliteit en kosten efficiency. Op basis van het MJOP stel jij een jaarplan op en maak je samen met jouw collega’s de financiële doorvertaling voor de begroting. In de uitvoering controleer je het onderhoudswerk door externe partijen en signaleer je hierbij ontwikkelingen die relevant zijn voor het toekomstige beheer en eigendom.

Het team Vastgoed is op dit moment bezig met een professionaliseringsslag. Visie en strategie worden bepaald en de processen worden geoptimaliseerd binnen ons team en team overstijgend. Daarnaast zijn er altijd lopende ontwikkelingen binnen ons vakgebied zoals de energietransitie die blijvend uitdagingen vragen. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in technische richting (bouwtechnisch of installatietechnisch);
2. Aantoonbare werkervaring als Technisch Vastgoed Manager;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met maatschappelijk vastgoed bij of in opdracht van een gemeente (20 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in technische richting (bouwtechnisch of installatietechnisch) (25 punten);
5. Een afgeronde opleiding en/of werkervaring in Bouwtechnische richting (15 punten);
6. Een afgeronde opleiding en/of werkervaring in Installatietechnische richting (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch Vastgoed Manager Aantoonbare werkervaring met technisch beheer bij of in opdracht van een gemeente (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 •  Je bent ondernemend en resultaatgericht;
 • Je weet samenwerking te initiëren en te stimuleren;
 • Je schakelt snel tussen je klanten, externe partners en interne organisatie, hierbij communiceer je makkelijk en weet je mensen mee te nemen;
 • Je kunt je daarnaast ook zakelijk opstellen en gaat indien nodig een stevige onderhandeling met een externe partij niet uit de weg. Je houdt optimaal overzicht over de verschillende projecten en budgetten, weet de juiste prioriteiten te stellen en handelt hierna resoluut;
 • Je bent politiek sensitief en hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Je hebt een positieve werkhouding en neemt anderen mee in jouw enthousiasme.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 6 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 30 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 29 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 4 juli 2023 , 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.