Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-24

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Voor gemeente Nieuwegein zijn we opzoek naar een toezichthouder voor de herinrichting van het Atrium (verdiepingen 0 t/m 2) van het Stadshuis. Waarbij het specifiek gaat om de herinrichting van het interieur. Ben jij op zoek naar een uitdagende tijdelijke functie voor een prachtig project? Wij zijn momenteel op zoek naar een gemotiveerde professional die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit, voortgang en naleving van bouwvoorschriften gedurende de bouwperiode. Je hebt een cruciale rol in het toezicht houden op de bouwlocatie, het handhaven van contractuele voorwaarden, opdrachten, werken, diensten en leveringen. Als jij iemand bent die risico’s kan identificeren, ruime ervaring heeft op een bouwplaats en graag een belangrijke rol wil spelen binnen dit unieke project, dan is dit de perfecte kans voor jou.

Als toezichthouder ben jij een sleutelfiguur tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Je vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein in de begeleiding van het uitvoeringsproces van de verbouwing van het Atrium. Je werkt nauw samen met alle verschillende stakeholders. Je bent de spin in het web op de bouwplaats.

Jouw verantwoordelijkheden omvatten de controle op de gemaakte afspraken. Je zorgt voor een soepel bouwproces door effectieve communicatie te bevorderen tussen de betrokken partijen. Tijdens de uitvoeringsfase ben jij het aanspreekpunt voor stakeholders/gebouwbeheerders en waarborg je de kwaliteit volgens het contract. Je documenteert de voortgang tot aan de oplevering van het project en communiceert richting alle partijen. Je zorgt ervoor dat je gezien en gekend wordt door alle betrokken partijen, je toetst en adviseert wanneer er afwijkingen worden geconstateerd. Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de bouwadministratie en rapportages. Door jouw verbindende en daadkrachtige karakter gebeurt er wat moet gebeuren en worden jouw adviezen omarmt.

Tijdens de realisatiefase ben je verantwoordelijk voor de onderstaande taken:

 1. Toetsing van de uitvoering op de bouwlocatie;
 2. Faciliteren van het bouwen met de ‘winkel open’;
 3. Borgen van een goede afstemming met de gebouwbeheerders;
 4. Signaleren van afwijkingen in uitvoering t.o.v. contractuele afspraken en daarbij controle uit op de uitvoering/realisatie van het werk volgens het goedgekeurde uitvoeringsgereed ontwerp;
 5. Uitvoeren van intensief toezicht op de bouwlocatie om ervoor te zorgen dat het werk voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en bouwvoorschriften;
 6. Het bijwonen van de bouwvergaderingen/uitvoeringsoverleggen;
 7. Bestekadministratie;
 8. Bewaken van de uitvoeringsplanning en contractuele afspraken;
 9. Rapporteren aan het management over de voortgang, problemen en mogelijke oplossingen;
 10. Bewaken van naleving van geldende voorschriften en overheidsbepalingen (V&G, Arbo, ezn);
 11. Zorg dragen voor de controle en het keuren van onder andere:
  • De aangevoerde materialen;
  • De levering van producten en de vereiste kwaliteitscertificaten;
  • De materialen in de fabriek bij prefabricage;
  • De wijze van opslag en verwerking van materialen;
  • De samengestelde gebouwonderdelen;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder met projecten in de specialistische utiliteitsbouw met de nadruk op interieurbouw en installatietechniek (omschrijf tenminste 2 projecten op een aparte pagina in het cv.);
2. Aantoonbare ervaring te hebben met projecten van minimaal 5.000 m2 BVO groot en/of een omvang van de (ver)bouwkosten van ten minste € 5,0 miljoen (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Beschikbaar voor 16 uur per week. De inzet wordt verspreid over meerdere dagen;
4. Een maximumuurtarief van €90,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare ervaring met verbouwingen in samenwerking met ‘de winkel open’ , dat wil zeggen het gebouw wordt verbouwd terwijl het nog deels in gebruik is (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als toezichthouder met projecten in de specialistische utiliteitsbouw met de nadruk op interieurbouw en installatietechniek in vergelijkbare projecten (publiektoegankelijke gebouwen met publieke functie en/of huisvesting van maatschappelijke organisaties) (omschrijf tenminste 2 projecten op een aparte pagina in het cv.) (50 punten);
a. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 5 tot 6 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 6 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 7 tot 8 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
e. 8 tot 9 jaar aantoonbare werkeravring (40 punten);
f. 9 jaar of meer aantoonbare werkervaring (50 punten);
7. Een maximumuurtarief van €70,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten);
a. Een maximumuurtarief van €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (0 punten);
b. Een maximumuurtarief €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (5 punten);
c. Een maximumuurtarief van €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
d. Een maximumuurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
e. Een maximumuurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
f. Een maximumuurtarief van €70,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over gedegen kennis van bouwtechniek, bouwprocessen en bouwmaterialen om de voortgang van het bouwproject te kunnen bewaken;
 • Je hebt voldoende kennis van het contractuele kader van de UAV
 • Je bent bekend met kwaliteitsnormen en kunt ervoor zorgen dat het bouwproject voldoet aan de vereiste kwaliteitsstandaarden;
 • Je kunt de voortgang van het project plannen, organiseren en bewaken, en bent in staat om deadlines te halen;
 • Je kunt snel en effectief reageren op problemen en uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens het bouwproces, en hebt het vermogen om passende oplossingen te vinden;
 • Je bent een teamspeler die een actieve bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat. Je kunt constructief samenwerken met verschillende belanghebbenden, waardoor een positieve en efficiënte samenwerkingsomgeving ontstaat. En je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en indien nodig voor het handelen van anderen. Je kunt de consequenties van beslissingen overzien en bent bereid hiervoor verantwoording af te leggen.
 • Je acteer op wat je ziet en hoort, je hoeft niet aangestuurd te worden maar reageert direct zelf.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.
 • Parate kennis in het relevante vakgebied
 • Communicatieve vaardigheden

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.