Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Gemeente Waterland heeft met een ontwikkelaar een overeenkomst voor het bouwen van 700 woningen buitendijks in projectgebied Galgeriet/Hemmeland in Monnickendam. Contractueel is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte. Formeel fungeert de gemeente Waterland als opdrachtgever de bouwrijpwerkzaamheden, waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor toezicht en directievoering. De gemeente doet via auditing een controle bij stop- en bijwoonpunten op de werkzaamheden. Zo zijn er stoppunten in de civieltechnische bestekken opgenomen, waardoor controle kan worden uitgevoerd op essentiële onderdelen van het werk. Denk hierbij aan grondmechanische verbeteringen (voorbelastingen en evenwichtsconstructies) en de aanleg van riolering, maar ook het aanbrengen van groen en openbare verlichting.

Omschrijving werkzaamheden:

 • Het houden van supervisie op de bouw- en woonrijpwerkzaamheden van project Galgeriet namens de gemeente Waterland;
 • Het inschakelen van juiste adviseurs wanneer bijzondere expertise nodig is, zoals adviseurs geotechniek. Dit in overleg met de projectleider Openbare Ruimte;
 • Het bijwonen van stoppunten tijdens bouw- en woonrijpwerkzaamheden;
 • Het bijwonen van bouwvergaderingen tussen aannemer en ontwikkelaar;
 • Het controleren en toetsen op naleving van het beleid en de programma’s van Eisen van de gemeente Waterland en overige contractuele documenten;
 • Het afstemmen van de werkzaamheden en technische vragen vanuit de aannemer/ontwikkelaar met de beheerders van Team Realisatie ;
 • Het incidenteel bijwonen van overleggen van Werkgroep Openbare Ruimte (ontwikkelaar-gemeente);
 • Het verzorgen van auditrapporten en verslaglegging vanuit de gemeente, het bijhouden van de projectadministratie van de gemeente dan wel toezien op aanlevering van de juiste (revisie-)gegevens.

Je bent goed op de hoogte van de werkzaamheden en bestekken en tekeningen. Je meldt en rapporteert aan de projectleider Openbare Ruimte. Daarnaast heb je goed ontwikkelde voelsprieten voor de onderlinge verhoudingen tussen alle stakeholders.

Aanvullende informatie over project Galgeriet;

Het Galgeriet – Monnickendam | Waterland

Gouwhaven | Nieuwbouw in Monnickendam (nieuwbouw-gouwhaven.nl)

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device) voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van civiele techniek;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Toezichthouder;
4. In het bezit van VCA/VCA-VOL;
5. Een maximaal uurtarief van €90,- inclusief reiskosten en Fee Flextender, exclusief BTW.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met inrichting van de openbare ruimte op het gebied van woningbouwprojecten (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de samenwerking met (project) ontwikkelaars (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met directievoering (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.

Voor deze functie komt daar flexibel, communicatief vaardig, sensitiviteit en aanpakkersmentaliteit bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 8 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 maart tussen 9.30 en 12.00 uur (35 min. per kandidaat). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 2 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.