Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-21

Organisatie
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van deze kwaliteiten.

Structuur
Je verricht je werkzaamheden vanuit de afdeling Landschap, Wonen & Economie, maar ten behoeve van de gehele organisatie. De afdeling kent vier teams, waar het team Ruimtelijke Ordening en Milieu er een van is.

Opdracht
Je gaat aan de slag binnen het team Ruimtelijke Ordening en Milieu en ondersteunt het team in zowel de dagelijkse werkzaakheden als bij de deelprojecten die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Afhankelijk van hoe je je als trainee ontwikkelt, ga je zelfstandig met ruimtelijk juridische vraagstukken aan de slag en begeleid je ruimtelijke procedures. Uiteraard word je door het team ondersteunt in je ontwikkeling.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde rechten opleiding op hbo bachelor niveau:
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare (werk)stage-ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de Ruimtelijke Ordening;
3. Aantoonbare (werk)stage-ervaring in de afgelopen 3 jaar bij een lokale overheid;
4. Beschikbaar per 2 oktober 2023 voor tenminste 36 uur per week;
5. Maximaal uurtarief van €67,50 exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare (werk)stage-ervaring binnen de Ruimtelijke Ordening binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Heeft aantoonbaar juridisch relevante nevenactiviteiten tijdens de studiejaren verricht (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van het invoeren van uitvoerbare regels in het omgevingsplan, geef duidelijk aan waar dit is opgedaan (10 punten);
9. Aanvullende opleiding, begeleiding en coaching, zowel vakinhoudelijk als op het terrein van competenties gebeurt onder verantwoordelijkheid en door het leer-werkbedrijf waar de kandidaat in dienst is (30 punten);
10. Detavast constructie: Kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de volledige duur van de opdracht kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Intrinsieke interesse in het omgevingsrecht;
  • Goede communicatieve vaardigheden (op diverse niveaus);
  • Analytisch;
  • Slagvaardig;
  • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
  • Verbindend;
  • Enthousiasmeren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.