Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-20

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 450 medewerkers in 35 verschillende teams. Collega’s zoeken elkaar gemakkelijk op en er zijn korte lijnen. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Opdracht
Gemeente Rijswijk is op zoek naar een trajectregisseur voor het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Met ervaring op het terrein van de begeleiding jongeren. Op dit terrein is een projectopdracht geformuleerd.

De JPF-aanpak
De gemeente Rijswijk start in 2023 met een integrale aanpak voor jongeren die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Binnen het Jongeren Perspectief Fonds helpen we jongeren van 18 tot 27 jaar met schulden 1) op maat, 2) af van hun geldzorgen 3) te werken aan het toekomstperspectief.

De JPF-aanpak is integraal. We begeleiden de jongere naar een schuldenzorgvrije toekomst en ondersteund in de ontwikkeling op andere leefgebieden. Concreet betekent dit:

  • De jongere wordt ondersteund door een trajectregisseur in het zetten van stappen op verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld naar werk of school en;
  • De schuld van de jongere wordt gesaneerd.

Wat ga je doen?
Als trajectregisseur begeleid je jongeren op alle leefgebieden (of schakelt hierbij ondersteuning in) en vervult daarbij – naar gelang de situatie – verschillende rollen. Denk aan de rol als coach bij gedragsverandering of mentor in het monitoren van gestelde doelen.

Je begeleidt de jongere naar (zo veel mogelijk) zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en autonomie. De begeleiding is op maat en gaat uit van de behoefte van de jongere. Tijdens het traject werk je samen met andere hulpverleners die in beeld zijn in relatie tot specifieke problemen van de jongere. Als trajectregisseur hou je hierbij de regie en ben je aanspreekpunt.

Het profiel van de trajectregisseur
Om de jongeren succesvol te benaderen is het essentieel dat je als trajectregisseur een vertrouwensband opbouwt met de jongeren, je inleeft in de belevingswereld van de jongeren, en het referentiekader van de jongeren leert kennen. Voorwaarde voor succes is dat je als trajectregisseur te werk gaat vanuit de beleving van de jongere, in plaats van aanbodgericht te zijn. Verder is het belangrijk dat je geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en flexibel omgaat met je beschikbaarheid. De jongere kan jou ook buiten kantoortijd bellen of appen. Je werkt volgens de principes van stress-sensitieve dienstverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2 . Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 voor minimaal 16 uur per week voor de gehele duur van de opdracht, inclusief verlengingen;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coach of begeleider van jongeren;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
5. Uurtarief maximaal € 65,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde hbo bachelor niveau in de richting van social work, maatschappelijk werk, pedagogiek, psychologie (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van de sociale kaart in Haaglanden op het gebied van jongeren (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coach of begeleider van jongeren op het gebied van schuldhulpverlening (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het samenwerken met hulpverleners op het gebied van jongeren (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Laagdrempelig;
  • Daadkrachtig;
  • Flexibel;
  • Oplossingsgericht;
  • Brede kennis van de sociale kaart in de gemeente Rijswijk;
  • Kennis en affiniteit met de doelgroep;
  • Begrip voor stress bij de jongere;
  • Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.
De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze opdracht geldt een uurtarief van maximaal € 65,- incl. reiskosten en fee Flextender / excl. BTW.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdagochtend 2 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 26 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.