Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Als uitvoerend communicatiemedewerker verricht je zelfstandig de werkzaamheden die met de interne en externe communicatie te maken hebben rond de gebiedscyclus in de 7 dorpen en 4 wijken van Alphen aan den Rijn. Eind 2023 hopen we elf gebiedsprogramma’s op te leveren als uitkomst van de gebiedscyclus. Dit doen we in 7 stappen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het organiseren van ongeveer 15 inwonersavonden en het ophalen van input door digitale participatie.

 Je wordt als communicatiemedewerker aan de Taskforce Gebiedscyclus toegevoegd. Dit is een klein procesteam, dat deels is vrijgemaakt voor de realisatie van de gebiedscyclus. 

Taken en verantwoordelijkheden communicatiemedewerker
Het werk als communicatiemedewerker is breed en gevarieerd.
Intern en externe communicatie, in overleg met team communicatie van gemeente Alphen aan den Rijn
Focus op hands on en uitvoering.
Interne en externe communicatie vanuit stappen van de gebiedscyclus per dorp of wijk.

De belangrijke taken en verantwoordelijkheden van jou als uitvoerend communicatiemedewerker zijn:

 • teksten schrijven voor de diverse communicatiekanalen (variërend van Intranet van de gemeente, nieuwsbrieven intern & extern, brieven aan inwoners en externe partijen, krantenberichten en online terugkoppelingen via social media en OpenStad)
 • informatie verschaffen over gebiedscyclus aan de verschillende doelgroepen oa georganiseerde inwoners (o.a. Dorpsoverleggen) en de social media
 • aanspreekpunt voor  collega’s medewerkers en externe partijen over communicatiemiddelen en boodschappen met betrekking tot (de voortgang van) de gebiedscyclus
 • verzorgen van de communicatie activiteiten door inzet van de juiste communicatiemiddelen voor en tijdens en na de inwonersbijeenkomsten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als uitvoerend Communicatiemedewerker;
3. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als uitvoerend Communicatiemedewerker (10 punten);
6. Afgeronde gerichte vakcursus(sen) op het gebied van Communicatie (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met online communicatie en social media (10 punten);
8. De kandidaat kan teksten (her)schrijven op B1 niveau (maak dit aantoonbaar door hiervan minimaal 2 voorbeelden te benoemen in het cv) (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van teksten voor diverse communicatiekanalen (geef hier minimaal 2 voorbeelden van weer in het cv (20 punten).
10. Aantoonbare kennis van de regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid (licht duidelijk toe in het cv waar deze kennis uit blijkt) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • inzicht, kennis en ervaring in het communicatieproces en het hanteren van een middelenmatrix
 • creatief
 • resultaat en oplossingsgericht
 • initiatief durven tonen, bijvoorbeeld tijdens een moment van wanorde of crisis
 • uitstekende communicatievaardigheden: schriftelijk en mondeling 
 • dienstbaar als teamspeler gericht op samenspraak en resultaat met de directe collega’s

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Maximum uurtarief van €75,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werverkeer.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do –  vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 (in de ochtend). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 augustus 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.