Noord-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-16

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen is op zoek naar een tijdelijke inhuur van een bomenadviseur/ werkvoorbereider bomen.

Als bomenadviseur/ werkvoorbereider bomen maak je onderdeel van het team Groen, Spelen en Sport. Samen heb je de taak om de buitenruimte op het gewenste onderhoudsniveau te houden door tijdig en frequent onderhoud uit te voeren. Jij bent hierbij specifiek de specialist op het gebied van het aanleggen, onderhouden en adviseren rondom vraagstukken voor bomen.

Je vertaalt uit vastgestelde beheerplannen concrete werkzaamheden, projecten en onderhoudscontracten. Je stelt werkbeschrijvingen op en bereidt de aanbesteding van onderhoud voor. Ook zie je toe dat aannemers het werk conform het contract uitvoeren. Je toetst inrichtingsplannen voor de openbare ruimte op beheer- en uitvoeringsaspecten. Je geeft aan inwoners advies bij het afhandelen van klachten, meldingen, vragen of initiatieven. Je ondersteunt in de gegevensverwerking van informatie in het gemeentelijk beheersysteem Greenpoint. Daarnaast ben je als vakspecialist bomen betrokken bij de afhandeling van specifieke technische zaken:

 • Beoordelen van kapaanvragen particuliere bomen;
 • Vergunningen aanvragen voor het kappen gemeentelijke bomen;
 • Vertalen resultaten boomveiligheidscontrole (BVC) naar te nemen maatregelen;
 • Opstellen maatregelenlijsten voor snoei- en kapwerkzaamheden;
 • Inkoop van plantmateriaal voor inboetbomen en beplantingen;
 • Beoordelen noodkap en/of andere correctief onderhoud aan bomen;
 • Opstellen en beoordelen boomadviezen o.a. bomeneffectrapportage;
 • Opstellen en boordelen rapportage bij illegale kap;
 • Inhoudelijke ondersteuning en adviezen bij juridische trajecten rondom bomen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare technische- én assortimentskennis van bomen (benoem duidelijk in het cv waar deze kennis is opgedaan);
2. De kandidaat beschikt over een geldig Vca-certificaat en/of is bereidt deze te behalen binnen een termijn van 2 maanden (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Uurtarief maximaal €85,- per uur inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten;
4. Uiterlijk beschikbaar per 4 september 2023;
5. De kandidaat is in staat zelfstandig informatie te verwerken, bewerken en op te vragen in beheersystemen.

Gunningscriteria (weging)
6. Een afgeronde opleiding aan de Hogeschool van Hall Larenstein of de HAS (10 punten);
7. De kandidaat beschikt over een geldig BVC certificaat (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur bomen en/of werkvoorbereider bomen (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken, beoordelen en toepassen van de criteria uit het Handboek bomen 2018 (norminstituut bomen) (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het verwerken, bewerken en opvragen van boomgegevens vanuit het beheersysteem Greenpoint (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gestructureerd;
 • Analytisch vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Klantgerichtheid;
 • Samenwerken;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Zorgvuldig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.