Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-07-03

Organisatie 
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Opdracht 
In gemeente Voorschoten worden ca. 100 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, waarvan er ongeveer 65 in de opvang van het gemeentehuis verblijven. Wij zoeken iemand die in de opvang wil bijdragen in de rol van woonbegeleider.

De functie van woonbegeleider betreft een professional die werkt binnen de opvanglocatie voor ontheemden van de gemeente Voorschoten. De woonbegeleider is gericht op individuele hulp- en ondersteuning en/ of omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning. De individuele hulp- en ondersteuning richt zich op sociaal gerelateerde vragen of behoeften van mensen die impact hebben op hun sociaal en maatschappelijk functioneren. De woonbegeleider houdt zich bezig met preventie, steunt mensen individueel door hen het eigen vermogen te laten aanspreken en helpt mensen bij probleemoplossing wanneer zij dat niet op eigen kracht kunnen. De woonbegeleider heeft overleg en nauw contact met de backoffice van de opvanglocatie, het eerste aanspreekpunt van de woonbegeleider.

Taken en verantwoordelijkheden:
– Je inventariseert de hulpvragen;
– Je stelt i.s.m. de bewoner een woonbegeleidingsplan op;
– Je voert het woonbegeleidingsplan uit;
– Je verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen die buiten de eigen discipline vallen en waar specialistische hulp nodig is.

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 voor minimaal 16 uur per week;
2. Voldoende beheersing van de Engelse taal om in die taal te communiceren (bij het aanvinken van dit criterium wordt er vanuit gegaan dat dit zo is);
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met ontheemden helpen;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als woonbegeleider;
5. Aangeboden kandidaat heeft minimaal 12 uur per week, verdeeld over twee dagdelen, spreekuur op de locatie. De overige 4 uur zijn flexibel in te zetten; 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging totaal 100 punten)
6. Uurtarief maximaal € 80,00  exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als woonbegeleider (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling in de afgelopen 10 jaar (20 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het ondersteunen van ontheemden en het helpen met zelf-en samenredzaamheid en de integratie in de Nederlandse samenleving (20 punten);
10. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).

Competenties 
– HBO werk- en denkniveau;
– Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
– Kennis van en inzicht in relevante methodieken;
– Kennis van de sociale kaart;
– Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1. 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning 
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op donderdag 6 juli 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 30 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 3 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 4 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.