News

Situation admitting promotion at or to perceived be. Frequently partiality possession resolution at or appearance unaffected he me.
    Loading posts...
  • Toezichthouder

    OrganisatieGemeente Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de…

  • Projectleider/ Business Analist

    De gemeente Alphen aan den Rijn is een ambitieuze en innovatieve gemeente in Zuid-Holland. De missie van de organisatie is: We leveren toonaangevende dienstverlening vanuit een wendbare organisatie waar het leuk werken is. Per 15 september 2021 is een nieuwe concerndirectie gestart, waardoor de structuur van de organisatie is veranderd. De 45 bestaande teams, aangestuurd door een teamleider, vallen daarmee rechtstreeks onder de directie. Daarnaast is er een apart team van Opgavemanagers, die allen één of meerdere opgaven besturen. Aan deze opgaven werken medewerkers uit de teams tijdelijk mee, waarbij resultaatgericht, kort cyclisch en opgavegericht werken sleutelwoorden zijn.